Kontaktinformasjon

Styrets sammensetning

Følgende sameiere utgjør styret i sameiet fra og med 2019-09-02:

• Agnieszka Monika Bober, styreleder@wesselparkering.no
• Tone Rorud Ekman, medlem
• Stian Haraldsen, medlem

Sameiets forretningsfører

Styret har engasjert følgende sameier som forretningsfører:

• Rune Toalango Johannesen, info@wesselparkering.no, +47 960 12 345

Fakturaadresser

Sameiet ønsker primært å motta fakturaer per EHF til vårt org. nr. 992 858 990.

Alternativt kan fakturaer sendes som PDF til faktura@wesselparkering.no.

Er ingen av alternativene ovenfor mulige, kan fakturaer sendes som vanlig post til:

Wessel Parkeringssameie
Bidenkaps gate 1
0165 Oslo

Send epost til sameiet

Henvendelser til sameiet skal fortrinnsvis gjøres skriftlig til info@wesselparkering.no

Forventet responstid på henvendelser til sameiet

Normalt besvares innkomne henvendelser i løpet av én uke.

Er henvendelsen av en slik karakter at raskere eller umiddelbar respons er påkrevd, følg opp din epost til info@wesselparkering.no med en SMS til forretningsfører +47 960 12 345.

Send en melding til sameiet

Skjemaet nedenfor kan også brukes for å sende en melding til sameiet.