Wessel Parkeringssameie - et garasjeanlegg på Meyerløkka i Oslo

Wessel Parkeringssameie er et garasjeanlegg i Bidenkaps gate 1 i Oslo, sentralt beliggende ved Pilestedet Park med St. Olavs plass som nærmeste knutepunkt. Sameiet ble etablert i 2007 som et tingsrettslig sameie og består av 48 andeler (p-plasser) fordelt på to etasjer. Garasjeanleggets p-plasser er i hovedsak knyttet til Wessel Atrium og Wessel Studio.

Administrasjonen i Wessel Parkeringssameie bruker wesselparkering.no som offisiell informasjonskanal for eiere, brukere og eiendomsmeglere. Her publiserer styre og forretningsfører sine kunngjøringer og dokumenter.